นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายก อบต.บ้านแก้ง แถลงนโยบายฯ

0
534

นายก อบต.บ้านแก้งแถลงนโยบบายมุ่งพัฒนาตำบลให้เจริญ ยั่งยืน https://www.facebook.com/prsakaeo/videos/334531238560598