วันอาทิตย์, มกราคม 29, 2023

ประชุมเศรษฐกิจชุมชน

0
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้เป็นประธานการประชุมเศรษฐกิจชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ตรวจเยี่ยม ณ บริษัทสระแก้วเจริญ

0
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอเมืองสระแก้ว นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง นายดำรง โอกาศ อุตสาหกรรมจังหวัด นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ว่าที่ร้อยตรี กิตติวัฒน์ ยิ้มย่อง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว นพ.ประภาส...

นายอำเภอเมืองสระแก้ว มอบนโยบายการทำงาน

0
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก หัวหน้าส่วนราชการ ครู และ รพ.สพ.บ้านแก้ง ให้การต้อนรับนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอเมืองสระแก้ว นายนิรุธ ชัยธงรัตน์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองสระแก้ว นายเชษฐา กีชวรรณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาสิงโต...

โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองหมากนัด

0
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ส่งมอบน้ำยาตรวจปัสสาวะจำนวน 1,200 ชุด และชุดตรวจหาสารเสพติดในร่างกายประเภทกัญชาจำนวน 300 ชุด ให้แก่ สถานีตำรวจภูธรเขาสิงโต ที่ขอรับความอนุเคราะห์งบประมาณในการจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อไม่ให้ประชาชนในหมู่บ้าน เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด และปลอดอาชญากรรมต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการที่ทำบันทึกร่วมกัน...

แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์

0
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ แก่ชาวบ้านในตำบลบ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

งานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และจัดกิจกรรมจิตอาสา

0
วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อมด้วย กำนันตำบลบ้านแก้ง ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ครู และพนักงาน อบต. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน...

ตรวจโควิด-19

0
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ร่วมกับ โรงพยาบาลยุพราชสระแก้ว และสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว จัดตรวจโควิด 19 เชิงรุก ให้แก่ ประชาชนตำบลบ้านแก้ง ณ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ต.บ้านแก้ง โดยมี นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง นำทีมเจ้าหน้าที่...

โครงการปลูกต้นไม้และป้องกันไฟป่า

0
วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อมทั้ง กำนันตำบลบ้านแก้ง ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ครู หัวหน้าส่วนราชการ และ พนักงาน อบต. ร่วมโครงการปลูกต้นไม้และป้องกันไฟป่า ประจำปี 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง...

ประชุมการรับมือสถานการณ์ไวรัส โควิด 2019

0
วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ประชุมร่มกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 3แห่งในพื้นที่ ต.บ้านแก้ง เกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ไวรัส โควิด 2019 ที่กำลังแพร่ระบาด ณ ห้องประชุม อบต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว  

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด

0
วันที่ 26 เมษายน 2564 นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว
แปลภาษา »