นายกฯ ประชุมพนักงาน อบต.มอบนโยบายและข้อราชการสำคัญ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งพร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหาร มอบนโยบายให้กับ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ.pdf01