วันอังคาร, กันยายน 26, 2023

ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ “ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพ” และมอบถุงยังชีพ

0
วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง นายไชยยา จักรสิงห์โต สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ "ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพ" และมอบถุงยังชีพ ในตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ...

ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ “ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพ” และมอบถุงยังชีพ

0
วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง นายไชยยา จักรสิงห์โต สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ "ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพ" และมอบถุงยังชีพ ในตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ...
แปลภาษา »