วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอเมืองสระแก้ว นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง นายดำรง โอกาศ อุตสาหกรรมจังหวัด นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ว่าที่ร้อยตรี กิตติวัฒน์ ยิ้มย่อง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยม และดูมาตรการป้องกันโรควิด -19 ณ บริษัทสระแก้วเจริญ. ม.4 ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว