วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ร่วมกับ โรงพยาบาลยุพราชสระแก้ว และสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว จัดตรวจโควิด 19 เชิงรุก ให้แก่ ประชาชนตำบลบ้านแก้ง ณ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ต.บ้านแก้ง โดยมี นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง นำทีมเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านแก้ง เข้าร่วมตรวจโควิด 19 ด้วย และยังสนับสนุน กาแฟ น้ำดื่ม และข้าวต้ม ให้กับประชาชนที่มาตรวจวันนี้อีกด้วย