วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อมทั้ง กำนันตำบลบ้านแก้ง ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ครู หัวหน้าส่วนราชการ และ พนักงาน อบต. ร่วมโครงการปลูกต้นไม้และป้องกันไฟป่า ประจำปี 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว