วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ลงพื้นที่พบปะ และมอบสิ่งของช่วยเหลือบ้านที่ไฟไหม้ ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว