วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านแก้ง นำรถน้ำไปเป่าล้างท่อ ที่ รร.สิริราชนุสรณ์ ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว