วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ร่วมงานการประกวดขยายผลโครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2564 ระดับภาคตะวันออก
ประเภท ผู้นำชุมชนจิตอาสา ดีเด่น ได้แก่ นายพัฒนา พรมเผ่า
ประเภอ ชุมชนจิตอาสา ดีเด่น ได้แก่ ชุมชนบ้านคลองอาราง
โดยท่านผู้ว่าฯ เกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอเมืองสระแก้ว สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่.16 บ้านคลองอาราง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว