วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้ 3 ครอบครัวผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หมู่ 1