วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์  เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่ สมาชิก อบต. และพนักงาน อบต.บ้านแก้ง ร่วมต้อนรับนายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้ว ที่ได้มาตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายในการทำงาน ณ ห้องประชุม อบต.บ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว