วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024
โลโก้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองหมากนัด

0
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง สายที่ 1 จากที่ดินนายศิริชัย สมทรง ถึงที่ดินนายเฉลียว ด่านมะลิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โลโก้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-4946 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-4946 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โลโก้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองหมากนั

0
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สายที่ 2 จากบ้านนางสาวพิรุณ ด่านเกลี้ยกล่อม ถึงบ้านนางพิมพรรณ ไชยบุปผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โลโก้

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลมาตรฐานแบบปูหญ้า หมู่ที่ ๔ บ้านน้อย

0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลมาตรฐานแบบปูหญ้า หมู่ที่ ๔ บ้านน้อย ขนาดกว้าง ๗๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๓๐.๐๐ ตารางเมตร ตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) https://drive.google.com/file/d/1HLr6C2H6mOQlPOxoS7KEnYWIM3u1-xCM/view?usp=sharing  
โลโก้

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้าง

0
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้าง  
โลโก้

การจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านโหญ่ ต.บ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
การจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านโหญ่ ต.บ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาว์นโหลด
โลโก้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลมาตรฐานแบบปูหญ้า หมู่ที่ 4 บ้านน้อย ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว ราคา 640,000 บาท

0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลมาตรฐาน แบบปูหญ้า หมู่ที่ 4 บ้านน้อย ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว
โลโก้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเขาสิงโต-บ้านเขาขาด ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว

0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเขาสิงโต-บ้านเขาขาด ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว ราคา 692,300 บาท
โลโก้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่9 บ้านเขาสิงโต

0
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่9 บ้านเขาสิงโต ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว สายที่ 1 จากบ้านนายสมัย สีสะพันธุ์ ถึงบ้านนายวิมาน สวัสดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โลโก้

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องขยายเสียง-เสียงตามสาย หมู่ที่3 บ้านใหญ่

0
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องขยายเสียง-เสียงตามสาย หมู่ที่3 บ้านใหญ่ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แปลภาษา »