เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องขยายเสียง-เสียงตามสาย หมู่ที่3 บ้านใหญ่ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อจัดจ้าง6