เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเขาสิงโต ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สายที่ 2 จากที่ดินนางอำนวย ด่านฆ้อง ถึงที่ดินนางสาวยุพาพาล ด่านฆ้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจัดซื้อจัดจ้าง3