วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีหรือยัง ใครลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรไว้แล้วต้องการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตัวเอง ดูวิธีการได้เลยที่นี่  เช็กเงินอุดหนุนเด็กด้วยตัวเองไม่ยาก เพราะกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตนเอง (Self Service)  สำหรับผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่านระบบเว็บไซต์แล้ว คุณพ่อ-คุณแม่ที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) เอาไว้ แต่ไม่ทราบว่าตนเองได้รับสิทธิ์นั้นหรือยัง หรือในเดือนนี้ยังจะได้รับสิทธิ์ด้านใดอยู่บ้าง มาเช็กกันเลยวิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  เราสามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ด้วยตัวเองได้แล้วง่าย ๆ...
โลโก้

เบอร์โทรผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านแก้ง จังหวัดสระแก้ว

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 1 นางสาวยุพเรศ เที่ยงธรรม กำนันตำบลบ้านแก้ง 096-9619858 2 นายเกรียงศักดิ์ จองสกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 065-4542595 3 นางบุญเตือน สุวรรณดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 062-8689863 4 นายอุดมเดช ด่านลัดต้อน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 089-2531382 5 นายวิชัย ด่านอุดม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 082-5656113 6 นายจำเนียร ด่านรักษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 089-9330345 7 นายพระลอ มะโนน้อม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 089-7998754 8 นายใจเทพ จันทร์ท้วม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 089-2526946 9 นายวัฒนา พาทอน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 097-9746978 10 นายสมพงษ์ หงส์โสภาพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 081-1020932 11 นางวรรณา ด่านสาคร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 086-1470099 12 นายสมศักดิ์ ดุนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 081-9847418 13 นายสุชาติ จิตสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 084-3518931 14 นายเลิศชาย โพธิ์ทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 062-7951444 15 นายสำรวย พะวังสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 084-3515458 16 นายพัฒนา พรมเผ่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 098-2769012

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

infographic สรุปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สรุปสาระสำคัญ – สรุปสาระสำคัญ “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” <<ดาว์นโหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์>> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง โทรศัพท์ : 037-247912 ต่อ 13 Email : 6270104@dla.go.th “เงินภาษีของท่าน พัฒนาท้องถิ่นของเรา”
โลโก้

รับฟังความคิดเห็น-ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563

รับฟังความคิดเห็น ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 <<ดาว์นโหลด>>
โลโก้

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา

0
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา รายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1JiMikxC-lqPiVxO7fYCc31nbMfr16IuJ/view?usp=sharing
โลโก้

รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เรื่อง   รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) จำนวน 2 ตำแหน่ง  2  อัตรา ดังนี้ ประเภทบริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา ประเภทอำนวยการท้องถิ่น 2. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)...
โลโก้

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

0
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาว์นโหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1gGdNG9Nufz0ybvrBylcAZbaYN2IEpO43/view?usp=sharing
โลโก้

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและ เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 5 ตำแหน่ง  ดังนี้ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน                             ...

กรมอนามัยแนะวิธี D.I.Y. ทำหน้ากากใช้เอง

จากกระแสความกังวลเกี่ยวกับจำนวนหน้ากากอนามัยที่กลายเป็นสินค้าหายาก แม้กรมอนามัยจะยืนยันว่ามีการผลิตจำนวนเพียงพอกับประชาชน แต่การกระจายยังไม่ทั่วถึง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ กรมอนามัยได้ให้ความรู้ประชาชนในการนำผ้ามาตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัยด้วยตัวเอง โดยเผยแพร่เป็นคลิปวิดีโอแนะแนวทางปฎิบัติอย่างถูกวิธี และการเลือกใช้ผ้าที่ปลอดภัยป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาได้ นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มาอย่างต่อเนื่อง พบว่าประชาชนเกิดการรับรู้และใส่ใจในการป้องกันตนเองมากขึ้น ซึ่งหลักการสำคัญในการป้องกันโรค คือ การใช้หน้ากากอนามัยและการล้างมือ โดยควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ต้องอยู่ในที่ที่มีคนหนาแน่น และล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับหน้ากากอนามัยสามารถใช้หน้ากากแบบผ้าเพื่อป้องกันโรคได้ แนะนำทำหน้ากากแบบผ้าใช้เอง โดยใช้ผ้าขนาดประมาณ 7 นิ้วครึ่ง...
แปลภาษา »