วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ประธานในพิธี พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยในงานมีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายพุ่มดอกไม้สดของหน่วยงาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

 

 

 

 

 

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุุ๊ค อบต.บ้านแก้ง