วันที่ 2 เมษายน 2564 นายไพโรจน์  เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ให้เจ้าหน้าที่จัดส่งน้ำอุปโภค หมู่ 13 บ้านแสงจันทร์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ ธรรมชาติ และทะเลสาบ

อาจเป็นรูปภาพของ ต้นไม้ และกลางแจ้ง