วันที่ 1 เมษายน 2564 นายไพโรจน์  เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ให้เจ้าหน้าที่ส่งรถน้ำไปดับเพลิง ไฟป่า หลังโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์

อาจเป็นรูปภาพของ ต้นไม้ และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ ต้นไม้ และธรรมชาติ