วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายไพโรจน์  เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ให้เจ้าหน้าที่จัดส่งนำ้อุปโภค 14บ้านเนินดินแดง(คุ้มชายเขา) หมู่ที่ 9 บ้านหนองแสง(คุ้มคลองไผ่) เพื่อบันเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และต้นไม้

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และต้นไม้

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และต้นไม้