วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายไพโรจน์  เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ให้เจ้าหน้าที่เป่าล้างท่อประปา หมู่ที่13 บ้านแสงจันทร์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน

อาจเป็นรูปภาพของ ต้นไม้, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "ริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง MEGA FM 0-9448 สระแก้า .27"

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และต้นไม้

อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ ต้นไม้ และกลางแจ้ง