วันที่ 26 เมษายน 2564 นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว