วันที่ 26 เมษายน 2564 นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง  ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปช่อมไฟฟ้ารายทาง พร้อมติดตั้งไฟโชล่าเชล ที่ หมู่ 10 บ้านวังหิน ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว