วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อมด้วย กำนันตำบลบ้านแก้ง ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ครู และพนักงาน อบต. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564
และได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถางป่า ณ อบต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว