วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ แก่ชาวบ้านในตำบลบ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว