วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อมด้วยกำนันตำบลบ้านแก้ง ได้ลงพื้นที่ตรวจด่านโควิด-19
ณ สามแยกบ้านแก้ง ถนน 33 เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจคัดกรองโควิด-19