เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สายที่ 2 จากบ้านนางสาวพิรุณ ด่านเกลี้ยกล่อม ถึงบ้านนางพิมพรรณ ไชยบุปผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อจัดจ้าง2