เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง สายที่ 1 จากที่ดินนายศิริชัย สมทรง ถึงที่ดินนายเฉลียว ด่านมะลิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อจัดจ้าง4