เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-4946 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อจัดจ้าง5