นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ให้การต้อนรับ นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว, นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว, นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้ว, สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นางหวะ กองก่ำ อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ตามโครงการ กาชาดรวมใจซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566