วันที่ 16 มีนาคม 2563 อบต.บ้านแก้ง ช่วยเป่าล้างท่อประปา ม. 10 บ้านวังหิน เพื่อบันเทาภัยแล้ง
โดย ท่านนายกไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง