วันอาทิตย์, มกราคม 29, 2023

ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

0
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมีนายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณ และข้อราชการสำคัญต่างๆด้วย ณ ห้องประชุม อบต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว ภาพเพิ่มเติม https://web.facebook.com/media/set/?set=a.1479783869032005&type=3

ร่วมตรวจติดตามในโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายปี 63-64

0
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว ร่วมตรวจติดตามในโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล และร่วมลงพื้นที่สังเกตุการณ์ 2 โครงการ ดังนี้ 1.ก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่14 บ้านเนินดินแดง...

แจกเครื่องวัดอุณหภูมิกับเจอแอลกอฮอล์แก่ผู้ใหญ่บ้าน

0
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้แจกเครื่องวัดอุณหภูมิกับเจอแอลกอฮอล์แก่ผู้ใหญ่บ้าน และ รพ.สต.บ้านแก้ง ณ ห้องประชุม อบต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว

นายกไพโรจน์ แจกหน้ากากอนามัย

0
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ไปแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ชาวบ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 รวมทั้งพูดคุยแจ้งข่าวสารต่างๆให้แก่ชาวบ้าน ทั้ง 16 หมู่บ้าน ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว

ฉีดพ่นยากันยุง หมู่ 1-16

0
ฉีดพ่นยากันยุง หมู่ 1-16 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายไพโรจน์ เทื่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ทำการฉีดพ่นยากันยุง หมู่ 1-6 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

0
วันที่ 20-21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อม กำนันยุพเรศ เที่ยงธรรม แจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่ชาวบ้านตำบลบ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว

กิจกรรมจิดอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

0
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง จัดกิจกรรมจิดอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยได้รับเกียรติจากท่านธีระชัย​ ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มาเป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว นายไพโรจน์...

ผู้ว่าฯสระแก้ว ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจจคัดกรองโควิด 19

0
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น.นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ให้การต้อนรับ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจจคัดกรองโควิด 19 ณ จุดตรวจบริเวณสี่แยกบ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง...

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วมอบช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

0
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา13.00 น.นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อมด้วยนางสาวยุพเรศ เที่ยงธรรม กำนัน ต.บ้านแก้ง ได้ให้การต้อนรับ นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว และ นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนูุษย์จังหวัดสระแก้ว ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคมามอบให้นายฉลอง ด่านสืบเหตุ ผู้ประสบอัคคีภัย

ประชาคมตรวจสอบความเสียหายด้านพืชแก่เกษตรกร

0
วันที่ 7 ธ.ค.2563 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ร่วมกับ หน่วยงานเกษตรอำเภอเมือง ได้ร่วมประชุมประชาคมตรวจสอบความเสียหายด้านพืชแก่เกษตรกรที่ได้รับผล กระทบจากอุทกภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
แปลภาษา »