วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024

โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน 2563

0
เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง นำโดยนายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.บ้านแก้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาสิงโต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่วนราชการต่างๆ จิตอาสา อสม.เยาวชน นักเรียน และประชาชนชาวตำบลบ้านแก้ง...

ประชุมสภาสามัญ ครั้งที่ 2/2563

0
วันนี้ 14 เม.ย. 63 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้จัดประชุมสภาสามัญ ครั้งที่ 2/2563 และ นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ชี้แจงข้อราชการต่างๆ ให้ทราบ และยังได้แจกหน้ากากอนามัย หน้ากาก face shield และ เจลแอลกอฮอล ให้แก่สมาชิกสภา...

นายอำเภอเมืองสระแก้ว มอบนโยบายการทำงาน

0
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก หัวหน้าส่วนราชการ ครู และ รพ.สพ.บ้านแก้ง ให้การต้อนรับนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอเมืองสระแก้ว นายนิรุธ ชัยธงรัตน์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองสระแก้ว นายเชษฐา กีชวรรณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาสิงโต...

นายอำเภอเมืองตรวจเยี่ยม และมอบนโยบาย

0
วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์  เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่ สมาชิก อบต. และพนักงาน อบต.บ้านแก้ง ร่วมต้อนรับนายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้ว ที่ได้มาตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายในการทำงาน ณ ห้องประชุม...

งานปิดทองฝังลูกนิมิตร วัดคลองหมากนัด

0
วันนี้ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อมด้วย นางสาวยุพเรศ เที่ยงธรรมกำนันตำบลบ้านแก้ง เป็นประธานเปิดงานปิดทองฝังลูกนิมิตร วัดคลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว และได้นำผ้าห่ม จำนวน 30 ผืน นมจำนวน 10 ลัง...

นายกฯแจกหน้ากากอนามัยแบบที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง

0
วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง นำหน้ากากอนามัยแบบผ้าไปแจกประชาชนให้สวมใส่ป้องกันโรคไวรัส Covid-19 อีกทั้งยังได้สนับสนุนข้าวต้มปลาไปแจกให้ประชาชนรับประทานอีกด้วย ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

โครงการประกวดจิตอาสา

0
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ร่วมงานการประกวดขยายผลโครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2564 ระดับภาคตะวันออก ประเภท ผู้นำชุมชนจิตอาสา ดีเด่น ได้แก่ นายพัฒนา พรมเผ่า ประเภอ ชุมชนจิตอาสา ดีเด่น ได้แก่ ชุมชนบ้านคลองอาราง โดยท่านผู้ว่าฯ...

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พศ. 2563

0
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ แก่นศิริ ประธานสภา ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำ พ.ศ.2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง จังหวัดสระแก้ว

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

0
ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00.น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งเป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)nโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งมีกำนันตำบลบ้านแก้ง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว   โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งยอมาจาก “Coronavirus disease...

ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

0
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง กำนันตำบลบ้านแก้ง และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
แปลภาษา »