วันอังคาร, กันยายน 26, 2023

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

0
วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม กิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพยกระดับผลิตภัณฑ์พื้นตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (โครงการระยะที่2) โดยมีพัฒนาชุมอำเภอเมืองสระแก้ว เกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว ปศุสัตว์อำเภอเมืองสระแก้ว ผู้แทนสถานศึกษาในตำบลบ้านแก้ง กำนันตำบลบ้านแก้ง ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ...

ประชุมสภาสามัญ ครั้งที่ 2/2563

0
วันนี้ 14 เม.ย. 63 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้จัดประชุมสภาสามัญ ครั้งที่ 2/2563 และ นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ชี้แจงข้อราชการต่างๆ ให้ทราบ และยังได้แจกหน้ากากอนามัย หน้ากาก face shield และ เจลแอลกอฮอล ให้แก่สมาชิกสภา...

นายอำเภอเมืองสระแก้ว มอบนโยบายการทำงาน

0
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก หัวหน้าส่วนราชการ ครู และ รพ.สพ.บ้านแก้ง ให้การต้อนรับนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอเมืองสระแก้ว นายนิรุธ ชัยธงรัตน์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองสระแก้ว นายเชษฐา กีชวรรณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาสิงโต...

งานปิดทองฝังลูกนิมิตร วัดคลองหมากนัด

0
วันนี้ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อมด้วย นางสาวยุพเรศ เที่ยงธรรมกำนันตำบลบ้านแก้ง เป็นประธานเปิดงานปิดทองฝังลูกนิมิตร วัดคลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว และได้นำผ้าห่ม จำนวน 30 ผืน นมจำนวน 10 ลัง...

นายกฯแจกหน้ากากอนามัยแบบที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง

0
วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง นำหน้ากากอนามัยแบบผ้าไปแจกประชาชนให้สวมใส่ป้องกันโรคไวรัส Covid-19 อีกทั้งยังได้สนับสนุนข้าวต้มปลาไปแจกให้ประชาชนรับประทานอีกด้วย ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

โครงการประกวดจิตอาสา

0
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ร่วมงานการประกวดขยายผลโครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2564 ระดับภาคตะวันออก ประเภท ผู้นำชุมชนจิตอาสา ดีเด่น ได้แก่ นายพัฒนา พรมเผ่า ประเภอ ชุมชนจิตอาสา ดีเด่น ได้แก่ ชุมชนบ้านคลองอาราง โดยท่านผู้ว่าฯ...

ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

0
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง กำนันตำบลบ้านแก้ง และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2563

0
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง โดยมีนายไพโรจน์ เที่ยงธรรม ประธานคณะกรรมการฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2 / 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงาน/โครงการ และติดตามผล การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พศ. 2563

0
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ แก่นศิริ ประธานสภา ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำ พ.ศ.2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง จังหวัดสระแก้ว

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

0
ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00.น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งเป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)nโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งมีกำนันตำบลบ้านแก้ง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว   โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งยอมาจาก “Coronavirus disease...
แปลภาษา »