วันอาทิตย์, มกราคม 29, 2023

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

0
วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม กิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพยกระดับผลิตภัณฑ์พื้นตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (โครงการระยะที่2) โดยมีพัฒนาชุมอำเภอเมืองสระแก้ว เกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว ปศุสัตว์อำเภอเมืองสระแก้ว ผู้แทนสถานศึกษาในตำบลบ้านแก้ง กำนันตำบลบ้านแก้ง ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ...

ประชุมสภาสามัญ ครั้งที่ 2/2563

0
วันนี้ 14 เม.ย. 63 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้จัดประชุมสภาสามัญ ครั้งที่ 2/2563 และ นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ชี้แจงข้อราชการต่างๆ ให้ทราบ และยังได้แจกหน้ากากอนามัย หน้ากาก face shield และ เจลแอลกอฮอล ให้แก่สมาชิกสภา...

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พศ. 2563

0
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ แก่นศิริ ประธานสภา ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำ พ.ศ.2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง จังหวัดสระแก้ว

งานปิดทองฝังลูกนิมิตร วัดคลองหมากนัด

0
วันนี้ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อมด้วย นางสาวยุพเรศ เที่ยงธรรมกำนันตำบลบ้านแก้ง เป็นประธานเปิดงานปิดทองฝังลูกนิมิตร วัดคลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว และได้นำผ้าห่ม จำนวน 30 ผืน นมจำนวน 10 ลัง...

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2563

0
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง โดยมีนายไพโรจน์ เที่ยงธรรม ประธานคณะกรรมการฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2 / 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงาน/โครงการ และติดตามผล การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

นายกฯแจกหน้ากากอนามัยแบบที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง

0
วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง นำหน้ากากอนามัยแบบผ้าไปแจกประชาชนให้สวมใส่ป้องกันโรคไวรัส Covid-19 อีกทั้งยังได้สนับสนุนข้าวต้มปลาไปแจกให้ประชาชนรับประทานอีกด้วย ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

0
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง กำนันตำบลบ้านแก้ง และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด

0
วันที่ 26 เมษายน 2564 นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

0
ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00.น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งเป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)nโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งมีกำนันตำบลบ้านแก้ง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว   โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งยอมาจาก “Coronavirus disease...

โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

0
วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 14.00.น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ของสถานีตำรวจภูธรเขาสิงโต ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อบต.บ้านแก้ง จังหวัดสระแก้ว
แปลภาษา »