ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 9 บ้านเขาสิงโต ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)