วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024

มอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย ม.5

0
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย ม.5 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว    

ร่วมตรวจติดตามในโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายปี 63-64

0
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว ร่วมตรวจติดตามในโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล และร่วมลงพื้นที่สังเกตุการณ์ 2 โครงการ ดังนี้ 1.ก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่14 บ้านเนินดินแดง...

กิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2566)

0
วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สมาชิกสภา พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2566) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ...

ฉีดพ่นยากันยุง หมู่ 1-16

0
ฉีดพ่นยากันยุง หมู่ 1-16 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายไพโรจน์ เทื่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ทำการฉีดพ่นยากันยุง หมู่ 1-6 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประชุมสภาสามัญ 4/2563

0
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ร่วมประชุมสภาสามัญ 4/2563 และได้ชี้แจ้งข้อราชการสำคัญต่างๆให้หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

0
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันตำบลบ้านแก้ง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู ตำรวจ และประชาชนชาวตำบลบ้านแก้ง ประมาณ 1,000 คน เข้าร่วมในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี...

กิจกรรมจิดอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

0
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง จัดกิจกรรมจิดอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยได้รับเกียรติจากท่านธีระชัย​ ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มาเป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว นายไพโรจน์...

การจัดกิจกรรมตามแนวทางบูรณาการกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

0
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้รับมอบหมายจาก นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง จัดกิจกรรมตามแนวทางบูรณาการกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา #Hashtag #WorldSoiLDay #วันดินโลก #soiLswherefoodbegins #SoiLs4Nutrition #FAO #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforALL #ChangeeforGood
แปลภาษา »