วันอังคาร, กันยายน 26, 2023

การจัดกิจกรรมตามแนวทางบูรณาการกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

0
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้รับมอบหมายจาก นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง จัดกิจกรรมตามแนวทางบูรณาการกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา #Hashtag #WorldSoiLDay #วันดินโลก #soiLswherefoodbegins #SoiLs4Nutrition #FAO #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforALL #ChangeeforGood

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านแก้ง ครั้งที่ 2/2566

0
นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม เป็นประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านแก้ง ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ชั้น 2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ครงการสร้างเสริมสุขภาวะทุกช่วงวัย กิจกรรม พัฒนาชุมชนสุขภาพดีลดโรค NCDs ด้วยวิถีใหม่

0
นางดารารัตน์ โห้วงศ์ รองนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว นายไชยยา จักรสิงห์โต สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว และนายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ร่วมเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะทุกช่วงวัย กิจกรรม พัฒนาชุมชนสุขภาพดีลดโรค NCDs ด้วยวิถีใหม่ ณ สถานีภาพชุมชนบ้านวังหิน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ...

โครงการกาชาดร่วมใจซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ นางหวะ กองก่ำ อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแก้ง...

0
นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ให้การต้อนรับ นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว, นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว, นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้ว, สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นางหวะ กองก่ำ อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 5...

กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพหนูน้อยฟันสวย ห่างไกลฟันผุ ประจำปี 2566

0
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง    ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพหนูน้อยฟันสวย ห่างไกลฟันผุ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค 1. เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กมีความรู้ และฝึกทักษะในการดูแลเด็กเกี่ยวกับการทำความสะอาดช่องปาก 2. เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพแลอนามัยของเด็กเล็กที่ดี 3. เพื่อลดอัตราการเกิดฟันผุในฟันน้ำนมเด็ก 4....

กิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2566)

0
วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สมาชิกสภา พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2566) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ...

นายกฯประชุมพนักงาน อบต.มอบนโยบายและข้อราชการสำคัญ

0
นายกฯ ประชุมพนักงาน อบต.มอบนโยบายและข้อราชการสำคัญ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งพร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหาร มอบนโยบายให้กับ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
แปลภาษา »